Takstolar

Takstolar

Takstolar hos Uppsala Trä AB

Vi på Uppsala Trä är stolta över att inom koncern vara en av Sveriges största takstolstillverkare, vi har levererat takstolar till alla typer av byggnader sedan 1980-talet. Vi lägger stort fokus på kvalitet och kundservice, att du som kund känner dig trygg och säker genom hela processen är mycket viktigt för oss.

Alla våra takstolar tillverkas av svensk gran och är självklart CE-märkta. Vi levererar takstolar över hela Sverige, våra konstruktörer dimensionerar och gör hållfasthetsberäkningarna som krävs beroende på ditt geografiska område.

Våra konstruktörer är utbildade av STAK – Svenska takstolsföreningen, all dimensionering av takstolarna görs i ett takstolsberäkningsprogram baserat på Eurokod 5 SS-EN 1995-1-1.

Fackverkstakstol

Fackverkstakstolar används vanligen till byggnader med en taklutning omkring 10-30°, men fungerar även till både högre och lägre taklutningar. Sadeltakstolen är en typ av fackverkstakstol som kännetecknas av sitt triangulära utseende där takstolen har två taklutningar. Sadeltakstolen klarar också stora spännvidder med upplag enbart på de två ytterväggarna.

Våra takstolar har fått bedömningen rekommenderade av byggvarubedömmningen

Pulpettakstol

Pulpettakstolar är en typ av fackverkstakstol. Till skillnad mot sadeltakstolen så har
pulpettakstolen enbart taklutningen åt en sida. Pulpettakstolen klarar större spännvidder och
taklutningen ligger oftast mellan ca 10-30°. En av fördelarna med pulpettakstolen är att det är enkelt
att styra snö- och vattenavrinning.

Våra takstolar har fått bedömningen rekommenderade av byggvarubedömmningen

Saxtakstol

Saxtakstolar är uppbyggda med ett invändigt fackverk. Saxtakstolar har en lutning på innertaket
vilket ger en högre innertakshöjd. Lutningen på innertaket är oftast ca 10° mindre än lutningen på
överramen. Saxtakstolar är att föredra när man vill ha en större invändig rymd.

Våra takstolar har fått bedömningen rekommenderade av byggvarubedömmningen

Ramverkstakstol

Ramverkstakstolen är som det låter uppbyggd med ett ramverk. Den här typen av takstol
används främst då utrymmet i takstolen ska inredas, till exempel vid ett 1 1/2-planshus. Vanligaste
taklutningen ligger runt 27°-55°, men andra lutningar kan tillämpas.
I de fall vindsutrymmet ska nyttjas till boende så krävs ofta ett extra upplag på takstolen, till exempel
en innervägg eller limträbalk.

Våra takstolar har fått bedömningen rekommenderade av byggvarubedömmningen

Förhöjt ramverk

Denna typ av takstol är lik den traditionella ramverkstakstolen men med ett förhöjt väggliv och används där önskan finns att inreda utrymmet i takstolen. Det förhöjda ramverket ger en bättre rumshöjd. Även denna takstol kräver ofta ett mellanstöd.

Våra takstolar har fått bedömningen rekommenderade av byggvarubedömmningen

Mansardtakstol

Mansardtakstolen är en typ av ramverkstakstol. Skillnaden mot en traditionell
ramverkstakstol är att mansardtakstolen har ett brutet takfall. Där den nedre taklutningen ofta ligger
mellan ca 45-65° och den övre mellan 20-30°.
Även mansardtakstolen kräver ofta ett mellanstöd för att klara lasterna från det inredda
vindsutrymmet.

Våra takstolar har fått bedömningen rekommenderade av byggvarubedömmningen

A-takstol

A-takstolen är lik en sadeltakstol fast med en förhöjd underram. Takstolen används för att
få en högre invändig takhöjd. Takstolen kan ofta kräva ett mellanstöd i form av en nockbalk eller
innervägg.

Våra takstolar har fått bedömningen rekommenderade av byggvarubedömmningen

Fackverkstakstol

Våra takstolar har fått bedömningen rekommenderade av byggvarubedömmningen

Pulpettakstol

Våra takstolar har fått bedömningen rekommenderade av byggvarubedömmningen

Saxtakstol

Våra takstolar har fått bedömningen rekommenderade av byggvarubedömmningen

Ramverkstakstol

Våra takstolar har fått bedömningen rekommenderade av byggvarubedömmningen

Förhöjt ramverk

Våra takstolar har fått bedömningen rekommenderade av byggvarubedömmningen

Mansardtakstol

Våra takstolar har fått bedömningen rekommenderade av byggvarubedömmningen

A-takstol

Våra takstolar har fått bedömningen rekommenderade av byggvarubedömmningen

Hur går det till?

1. Klicka på önskad typ av takstol och fyll i formuläret så komplett som ni kan. Har ni ritningar på ert projekt kan ni skicka förfrågan separat enligt nedan beskrivning.

2. Vi tar utifrån ert underlag fram offertritningar och en offert som skickas till er för granskning.

3. Efter er granskning återkommer ni med ett godkännande på ritningar och pris eller önskade ändringar.

4. Vi bokar in takstolarna för produktion och planerar in leveransen i samråd med er.

Har ni ritningar på ert projekt? Vi tar gärna emot båda bygglovsritningarna och eventuella konstruktionsritningar. Bifoga dessa i formuläret längst ner på sidan tillsammans med en noggrann beskrivning på ert projekt och vad ni önskar offert på.

Vad är en takstol?

Takstolen utgör en del av den bärande konstruktionen i yttertaket. En takstol består generellt av två mot varandra lutande virkesdelar som fogas samman i nock och som binds samman nertill av takstolens underram. Takstolen utformas efter hur taket ska se ut men byggs upp som fackverks- eller ramverkskonstruktioner.

Takstolens olika virkesdelar sammanfogas med hjälp av tunna spikplåtar. Spikplåtarna är gjorda av varmförzinkad plåt och är 1-2mm tjocka. Spikplåtarna har på ena sidan utvikta tänder som med hjälp av en stor press pressas på plats och sammanfogar konstruktionsvirket.

Tillverkning av takstolar idag sker nästan enbart i fabrik och regleras av standarden SS-EN 14250:2010, som avser trätakstolar förbundna med spikplåtar. Takstolar som omfattas av den här standarden måste sedan 1 Juli 2013 vara CE-märkta.

CE-märkningen av takstolarna ställer stora krav på fabriken och tillverkningsprocessen, där tillverkaren löpande genomför egenkontroller på produktionen för att säkerställa att alla delar av tillverkningen håller rätt kvalitet.

Ett godkänt kontrollorgan ansvarar för att fabriken uppfyller kraven för CE-märkningen.
Tredjepartsorganet granskar företagets egenkontroller och genomför platsbesök på fabriken för att genomföra kontrollerna.

Hantering och lagring av takstolar

Takstolar förkommer i många olika längder och storlekar. Små takstolar är ofta lätta och enkla att flytta och transportera på arbetsplatsen. Större takstolar är tyngre och kräver större uppmärksamhet vid lyft och förflyttningar för att de inte ska knäckas eller skadas. Vid lyft av takstolarna ska takstolarna hänga vertikalt, lyftpunkterna som ska användas framgår på ritningen men om möjligt är de alltid i knutpunkterna.

Takstolarna rekommenderas lagras stående på fasta stöd som ger ett väl luftat utrymme under takstolarna, minst 300mm upp från marken. Stödpunkterna bör vara i närheten av takstolens tänkta upplag. Om takstolarna måste lagras liggande krävs fler stödpunkter dom måste då ha stöd i alla knutpunkterna.

Takstolarnas emballage ska under hantering och lagring behållas. Måste den av någon anledning tas bort rekommenderas emballeringen återföras så snart som möjligt.

Kontakta oss

Fyll i kontaktformuläret nedan, så hör vi av oss så snart vi kan. Vi ser fram emot att höra från dig.